Oferta

Dostosowując się do oczekiwań naszych klientów oraz obowiązujących w ochronie przeciwpożarowej norm pozwalam sobie zaprosić Państwa do skorzystania z usług świadczonych przez mój zakład. Oferta obejmuje między innymi:

1. Gaśnice i agregaty:

- przeglądy techniczne
- naprawy
- ustalanie normatywów wyposażenia
- dostawa i montaż

2. Instrukcje i fotoluminescencyjne znaki ochrony przeciwpo żarowej oraz dróg ewakuacyjnych

- dostawa i montaż

3. Opracowanie instrukcji bezpiecze ństwa pożarowego

4. Uodpornianie przeciwogniowe materia łów palnych (drewno, tkaniny)

5. Przeprowadzanie badań stanu technicznego i parametrów użytkowych sieci hydrantowej

- dostawa i montaż

6. Szkolenia BHP:

- ogólne
- stanowiskowe
- dla os ób kierujących pracownikami

7. Usługi instalacyjne

- monitoring (szkoły, zakłady),
- instalacje alarmowe

8. Wdrażanie systemu HCCP, GHP, GMP

- stołówki,
- zakłady żywienia.

9. Usługi sanitarne:

- dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

Pełna kompleksowa obsługa wszystkich podmiotów.